Chính sách vận chuyển

Cách 1:
Bạn ở gần văn Phú Hòa An, bạn có thể trực tiếp qua văn Phú Hòa An để được nhân viên của Phú Hòa An tư vấn và thanh toán trực tiếp tại văn phòng chúng tôi.
Cách 2:
Bạn ở xa, bạn thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Phú Hòa An tại chi nhánh ngân hàng gần nhất. Phú Hòa An sẽ xác nhận cho bạn ngay khi bạn chuyển tiền thành công. ( Bạn vui lòng giữ lại hóa đơn nộp tiền của chi nhánh ngân hàng để đảm bảo tiền đã được chuyển đúng tới tài khoản Phú Hòa An)