Tuyển dụng

Tuyển nhân viên SEO công ty cổ phần nhựa Phú Hòa An

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ HÒA AN ************* Số: 01012018/TD/PHA. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2018.   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần

Xem tiếp

Tuyển dụng chuyên viên trực điện thoại và tư vấn bán hàng_sản phẩm thùng nhựa đặc (sóng bít)

Tuyển dụng chuyên viên trực điện thoại và tư vấn bán hàng_sản phẩm thùng nhựa đặc (sóng bít) Trực điện thoại: đối với khách hàng gọi điện trực tiếp đến công ty: tư vấn cho khách hàng về sản phẩm về  chính sách của Nhựa Phú Hòa

Xem tiếp

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh nhựa công nghiệp

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh:  Công ty cổ phần Nhựa Phú Hòa An là công ty sản xuất phân phối sản phẩm hàng  nhựa công nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay, Công ty có nhà máy sản xuất nhựa  Hòa An đặt tại Lô B8-KCN Khai Sơn-Thuận

Xem tiếp

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh nhựa công nghiệp

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh:  Công ty cổ phần Nhựa Phú Hòa An là công ty sản xuất phân phối sản phẩm hàng  nhựa công nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay, Công ty có nhà máy sản xuất nhựa  Hòa An đặt tại Lô B8-KCN Khai Sơn-Thuận

Xem tiếp

0901.768.929