Tuyển dụng

Tuyển nhân viên SEO công ty cổ phần nhựa Phú Hòa An

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ HÒA AN ************* Số: 01012018/TD/PHA. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2018.   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần

Xem tiếp

0901.768.929